olofström

Klartecken för ny bro

Det är nu klart att Vägverket får bygga en ny bro över Snöflebodaån i Olofströms kommun.

Det har miljödomstolen slagit fast

Bron ligger 4 kilometer norr om Olofström på väg 583 och tillståndet innebär att den gamla betongbron rivs och ersätts med en ny på samma plats.