Sundsvall

Uppsägning vid Sundsvalls Gymnasium

14 behöriga lärare förlorar sina arbeten vid Sundsvalls Gymnasium, det beskedet kom från Sundsvalls kommun idag.

Siffran var från början 27, men pensionsavgångar och planering halverade summan.

Anledningen är det minskade elevunderlaget vid skolan.