Nej till begravningskostnad

Det bör inte vara Eskilstuna kommuns uppgift att arvodera borgerliga begravningsförättare.
Det anser tjänstemän i kommunen som istället anser att det är den som anlitar begravningsförättaren som ska betala arvodet, dvs dödsboet. Kommunen anser att man annars gynnar dom som valt att stå utanför ett trossamfund. För motsvarande tjänster betalar kyrkans medlemmar en kyrkoavgift. Att kommunen ska svara för avgiften för förrättningslokal har också spelat ut sin roll, anser tjänstemännen.