Få Lex Sarah-anmälningar

Anmälningar enligt Lex Sarah - som rör missförhållanden inom äldreomsorgen - är få i Sörmland.
Enligt en rundringning som Sveriges Radio Sörmland gjort har sju anmälningar enligt Lex Sarah gjorts i Eskilstuna kommun under de senaste tre åren. I Katrineholm har sex anmälningar gjorts under samma period och i Strängnäs två. Anledningen till att så få anmälningar görs är oklart. -En anledning kan dock vara att anställda inom vården upplever det som jobbigt att anmäla sina egna arbetskamrater, säger Gunnel Lejdeby, områdeschef för äldreomsorgen i Eskilstuna.