Flest jobb i offentlig sektor

De flesta nya jobben kommer att skapas inom offentlig sektor det närmaste året, visar en enkät bland 500 personalchefer hos offentliga och privata arbetsgivare som konsultbolaget Exido har gjort.
Två av tre offentliga arbetsgivare säger att de kommer anställa fler under det kommande året än vad de gjort tidigare år. Hos de privata arbetsgivare säger bara en tredjedel samma sak. Samtidigt har kommuner och landsting svårt att rekrytera folk. I enkäten svarar över 60 procent av personalcheferna att de har svårt att ge de sökande den lön de kräver.