Bakgrund: Romer

Var härstammar romer ifrån?
Romerna kommer från början från Indien. Men en stor del av den romska befolkningen lämnade Indien under två migrationsvågor, den första på 1000-talet och den andra, större, på 1100-talet.
Den första vågen: Många som utvandrade under den första vågen stannade i Turkiet, vilket är bakgrunden till att uppskattningsvis 3-4 miljoner romer bor i landet idag.

Den andra vågen: Romer kommer till Europa och Balkan på 1200-talet och även längre norrut till Tyskland och Sverige. Här nämns romer i böcker för första gången på 1500-talet. En del av den andra vågens utvandrare bosatte sig i före detta Jugoslavien, Rumänien, Ungern, Slovakien, Tjeckien och Albanien.
Andra har aldrig blivit bofasta utan finns över hela Europa. Idag beräknas ungefär 15 miljoner bo i Europa, och 9-10 miljoner i övriga världen.

Varför har romer aldrig haft ett eget land?
Man har aldrig haft ett behov av ett eget land, och ingen längtan tillbaka till Indien. I Indien var det inte bra att leva, det var fattigt och ett brittiskt herravälde med stora klassklyftor.

Mycket talar för att romer bildades som etnisk grupp i samband med exilen, man hade inga tydliga gemensamma band tidigare. Därför är också den romska identiteten starkt präglad av exil och ett liv på vandring. De romer som blivit bosatta har ofta anpassat sig till värdlandets kultur och även religion. På det sättet finns inte heller drömmen om ett heligt gemensamt land som hos till exempel judarna.

Varför är romer så illa sedda?
Eftersom romer ofta befunnit sig på vandring har de varit den andre, nykomlingen, och uppfattas som ett hot. Det handlar om socioekonomisk konkurrens, men även om ren rasism; romerna sågs som ett mörkt folk. I Rumänien var romerna slavar under hundra år-

Eftersom romerna sällan tilläts bli bofasta var de hänvisade till vissa konstnärs- och hantverksyrken som de kunde ägna sig åt ute på vägarna. När arbetet tog slut på ett ställe drog man vidare för att söka nytt. Det hände när det var ont om arbete och vintrarna var hårda att man stal rovor på fälten eller en och annan höna som kom i ens väg. På det här sättet kan rykten ha uppstått om romer som tjuvaktiga.

Romer har hållit ihop tätt inom den egna gruppen, och det har varit en ren överlevnadsstrategi. Förtrycket har skapat en stark sammanhållning och en misstänksamhet mot icke-romer, så kallade "gajé".

Statistik visar på att 600 000 - 800 000 romer dödades under förintelsen, men det här gäller de romer som hade identitetshandlingar när de kom till lägren. Senare uppskattningar som gjorts av romer själva pekar på upp emot 1 1/2 miljon mördade romer under samma period. I del av den egna befolkningsgruppen handlar det om lika stora förluster som hos judarna, men romerna har aldrig fått något egentligt erkännande för vad de utsatts för.

Källor: Fred Taikon, redaktör för den romska tidskriften É romani Glinda. Maria Leissner, ordförande för Delegationen för romska frågor