Falköping ingen mönsterkommun

När den borgerliga majoriteten i Habo kommunfullmäktige snart klubbar igenom det omdiskuterade förslaget om att lägga ut stora delar av äldreomsorgen på entreprenad, så är det med bland annat grannkommunen Falköping som förebild. Men är det en god förebild eller inte. Det beror på vem man frågar.
Moderaten Stina Linnarsson menar att de fem åren med entreprenad varit bra och gjort älderomsorgen mer effektiv. Men socialdemokraten Dan Gabrielsson, ledamot i socialnämnden, talar istället om anställningsotrygghet och mycket hög långtidssjukskrivning bland personalen. I Habo tas det beslutet om äldreomsorg på entreprenad förmodligen på nästa kommunfullmäktigemöte den 31 maj. Först ska de olika facken som är inblandade och kommunen förhandla, det gör de idag den 15 maj. Mer om det här hör du idag, tisdag, i programmet Lasso efter 14-nyheterna.