Kan Emos få skydd av DO?

Diskrimineringsombudsmannen, DO är både en person och en myndighet. Som tur är kommer personen och inte myndighetn DO till Brunchrapporten - Katri Linna.  Från : Diskrimineringsombudsmannen jobbar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Så här lät det när Henrik intervjuade henne:

Skulle det i framtiden kunna bli så att Emos, som en tydlig definierad subkultur, skulle kunna omfattas av antidiskrimineringslagar?
- Nja, jag tror inte det. Om det inte är så att Emo-rörelsen kan bli en trosbekännelse, och då få en viss dignitet.

Vill du höra mer?
Lyssna på hela