Daltas det för mycket med Dom Andra?

Sex timmars sändning om Dom Andra - grupper som är mindre än normen. Står det dig upp i halsen? Tycker du att samhället ägnar energi åt att tycka synd om svaga grupper än de grupperna försöker anpassa sig till samhället och normen?

Eller är det rätt att samhället anpassar sig efter dem som är svagare?

Tycker du att det daltas för mycket med Dom Andra?
Ring Ehsan på 031-773 00 00