Begränsningar av vapeninnehav

Rikspolisstyrelsen föreslår begränsningar för det antal vapen som enskilda får inneha. I en rapport till justitiedepartementet föreslår rikspolisstyrelsen att en person får inneha högst sex pistoler eller revolvrar.
Rikspolisstyrelsen vill också att försäljare av luftgevär ska ha särskilt tillstånd.