Hässleholm slipper gågatebussar

Beslutet att tillåta busstrafik på Första Avenyens gågata i Hässleholm har nu omprövats.
Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott är nu eniga om att under en försöksperiod på ett år pröva en annan sträckning för bussarna, så att gågatan undviks. Tanken på busstrafik på gågatan i Hässleholm har mött starkt motstånd hos handlarna i centrum.