Koldioxid som SKA läcka ur marken

På Nordjylland vill Vattenfall lagra koldioxid från ett kolkraftverk djupt nere i marken. Men de boende protesterar – de är rädda att koldioxiden ska läcka ut och kväva människor uppe på marken. Kanske sänder de nu en tanke till grannarna över havet, norrmän utanför Drammen: De ska också få ett koldioxidlager under fötterna. Men ett som är designat för att läcka.

Det norska lagret ska anläggas av forskare som vill ta reda på hur bra koll de har på hur koldioxid som rör sig i marken. Syftet är i förlängningen att kunna göra säkra lager. Den koldioxid som ska tryckas ner vid Drammen är små mängder, så att den småningom hamnar i atmosfären ska inte vara något klimatproblem enligt Erik Lindeberg, chefsforskare vid SINTEF Petroleumforskningsinstitut i Trondheim.

Marken där fältlaboratoriet planeras är till hälften perfekt för koldioxidlagring:
Här finns en bergart med porer som kan inrymma koldioxiden. Men det finns inte något tätt lerlager över som håller den kvar. Den kommer alltså att läcka ut.

Att följa ett sådant läckage är något man måste bli bra på för att göra koldioxidlagring på ett säkert sätt, menar Erik Lindeberg. Det duger inte att bara undersöka marken i förväg för att säkerställa att koldioxiden ligger kvar.

–Det är så svårt att få en modell som verkligen kan prediktera alla möjligheter. Det man måste göra är att försäkra sig i rimlig utsträckning att marken är bra, och sedan övervaka hur koldioxiden beter sig.

Man måste vara beredd att i värsta fall plocka upp koldioxiden och hitta en ny underjordisk plats för den, menar Erik Lindeberg.

Kan man vara säker på att det läckande koldioxidlager som nu planeras för forskningsändamål, kommer att vara ofarligt för dem som bor i närheten?

–I och med att vi övervakar det här så noga får vi mycket mycket tidiga signaler om något skulle gå fel, och vi har stora möjligheter att göra korrigerande aktioner, till exempel att avbryta i lagom tid.