onsdag 27 maj

Ättegravar och likpredikningar

-Kyrkogårdarna var förr en plats där man samlades för marknader och där det anordnades fester.
Det berättar historikern Yvonne Maria Werner som tar oss med på en kyrkogårdspromenad på Norra kyrkogården i Lund.