Lättare ordna folkomröstning

Det ska bli lättare att ordna kommunala folkomröstningar. Det kommer den så kallade kommundemokratikommitten att föreslå i sitt betänkande som snart lämnas till regeringen.
Om tio procent av dom röstberättigade medborgarna i en kommun vill ha folkomröstning i en fråga ska en sådan också hållas, föreslår kommittén, som samtidigt vill ta bort den möjlighet som kommunfullmäktige har i dag att stoppa en sådan begäran.