Kungen hyllar Bruneis diktator

2004 var kungaparet på ett omdiskuterat statsbesök i sultanatet Brunei. Kung Carl Gustaf beskrev Brunei som ett mycket öppet land med en ledare som står nära sitt folk, trots att Brunei, som styrs enväldigt av sultanen Hassanal Bolkiah, har kritiserats för stora brister i de mänskliga rättigheterna.

SR:s Asienkorrespondent Lars-Gunnar Erlandson intervjuade kungen i Brunei.