Tidspress på F-kassan oroar inte Axén

Att handläggare på Försäkringskassan får högre lön ju fler ärenden de hinner med är inget problem. Det tycker Gunnar Axén (M) riksdagsman från Östergötland. Han är inte orolig för att medborgare ska komma kläm.

– Jag förutsätter att Försäkringskassan slår vakt om att inte lönesättningen inte på något sätt ska kunna äventyra en rättsäker handläggning av olika ärenden, säger Axén.

Försäkringskassans lönesystem som delvis bygger på hur snabbt handläggare arbetar har kritiserats av fackförbundet ST som menar att pressen som anställda känner kan vara ett hot mot rättsäkerheten.

Men socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén håller alltså inte med. Han anser också att den individuella lönesättningen som tillämpas på Försäkringskassan är en fråga mellan arbetsgivaren och fackförbunden.

Men tillsynen över Försäkringskassan kommer ändå att öka. I sommar inrättas nya myndigheten ISF (Inspektionen för Socialförsäkringen).

– Vi vill slå vakt om och garantera en rättsäker ordning och handläggning på f-kassan. ISF ska se till att man tillämpar lagstiftningen lika över hela landet på ett rättsäkert sätt.

Maria Turdén
maria.turden@sr.se