BÅSTAD

Tuffa besparingar men ingen skola stängs

Anställda i Båstad kommun kan räkna med halverat utrymme för löneökningar nästa år och det blir kännbara besparingar överallt i kommunen, enligt det budgetförslag som den borgerliga alliansen lagt fram.

Däremot kommer man inte att lägga ner några skolor, men i gengäld får skolorna mindre pengar eftersom eleverna blir färre.

Budgeten bestäms slutgiltigt i kommunfullmäktige 17 juni.