Kaliber 24 maj 2009: Om konsulterna och skatteparadisen

Det finns ett etiskt dilemma som ofta diskuteras i svensk politik och i svensk media. Vilket ansvar har ett företag för vad deras underleverantörer gör?
Tänk till exempel en stor svensk byggarbetsplats där det arbetar gästarbetare, anställda i Polen. De får låg lön och bor i trånga bostäder. Eller tänk en lokal textilfabrik i Indien där arbetarna blir sjuka av kemikalier. Vilket ansvar har då det stora företaget i Sverige som de syr åt?

I Kaliber granskar vi samma dilemma. Men det rör en annan slags företag och en annan slags arbetare.
Företagen är storföretag, arbetarna är teknikkonsulter - anställda av en underleverantör.
Och det etiska dilemmat är ett skatteupplägg - där deras löner landar på hemliga konton.

Vilket ansvar tar storföretagen då?

- Vi trodde att det här var okej, när vi frågade om det var lagligt att det är helt lagligt. Att det är så man gör när man är it-konsult, eftersom vi kommer från utlandet är det helt naturligt. 

Det här är Peter, men han heter egentligen något annat. Vi dricker cappucino på ett litet kafé i Stockholm. Peter är ingenjör och jobbade några år som konsult. Han fick en bra lön. En mycket bra lön. Det han inte förstod då var att löneupplägget inte var lagligt. Han kunde inte svenska så bra. 

- Min bakgrund var att jag hade just kommit till Sverige. Jag pratade inte svenska. Jag var utexaminerad från ett universitet och hade magisterutbildning från en högteknologisk utbildning. Jag trodde att det var en bra möjlighet att jobba kvar på bolaget eftersom de ville jobba med oss. Det är vad vi har fått som information. 

En mellanhand delar upp pengarna

Tänk dig att du jobbar på ett stort företag - Volvo, IBM eller Tele2. Men du är inte anställd, utan jobbar som konsult. Betalningen för dina tjänster från det stora företaget går inte direkt till dig, utan det är en mellanhand – ett förmedlingsföretag – som tar hand om pengarna och delar upp betalningen i en vit lön och en svart lön. Och den svarta lönen göms undan i ett skatteparadis.

Förmedlingsföretagen kallar de här uppläggen för split-payment. Skatteverket kallar det för skattefusk.

Kaliber ska idag granska den här skatteflykten. Det handlar om hundratals miljoner kronor som smusslas undan på hemliga konton i skatteparadis.  

Att anlita ett förmedlingsföretag är inget konstigt idag. Industriarbetare, byggjobbare, chefer, journalister. Ja, i stort sett alla yrkesgrupper kan numera hyras in vid behov. Bemanningsbranschen har vuxit kraftigt de senaste åren. 

Men det nya, mer flexibla sättet att anlita arbetskraft ökar också möjligheten till fusk. Det kan handla om löner som dumpas, om dålig arbetsmiljö. Eller – om skattefusk. 

För Peter började det med ett telefonsamtal. Företaget där han jobbade behövde göra sig av med folk, samtidigt ville de att Peter skulle jobba kvar. En dag ringde en kvinna som representerade ett förmedlingsföretag. 

- De sa att vi eftersom vi har ett mycket bra förhandlingsläge kan vi få mycket bättre lön, och eftersom vi är utlandsmedborgare kan vi få ännu bättre lön eftersom det är helt andra regler man använder för utlandskonsulter. 

När pengarna ska hem får Skatteverket syn på dem

Så här brukar ett upplägg se ut: En tredjedel av konsultens lön är vit, alltså helt synlig. Medan två tredjedelar går genom flera bolag för att till slut hamna på ett konto i ett skatteparadis. Till exempel Brittiska jungrufruöarna, Schweiz eller Bahamas. Och det här kontot kontrolleras av konsulten. Men det är först när konsulten ska ta hem pengarna till Sverige som Skatteverket får syn på dem. 

Det var det som hände Peter. En dag hörde Skatteverket av sig och ville veta var pengarna kom ifrån. Och det var då Peter förstod att den lön han fått inte var laglig – och han ville berätta allt han visste för svenska myndigheter. Peter ringde upp förmedlingsföretaget och bad att få sina tidlistor, löneavtal och annat. 

- Då svarade de direkt att nej, nej, du ska förstöra alla avtal med oss. Även radera alla telefonnummer i mobiltelefonen. De sa att jag skulle glömma det som har hänt. De sa vad jag skulle svara på alla frågorna, att jag skulle säga nej till alla frågor, att jag inte känner till någonting.
Det var det här förmedlingsföretaget som sa så?
- Ja, precis. Då förstod jag att om någon uppmanar att man ska förstöra avtalen så kanske det är något fel med dem.
Vad tänkte du då?
- Besviken, helt enkelt. Jag kände mig lurad. Den första tanken var att nu var jag i den här situationen och hur kan jag göra, hur kan jag betala min skatt. Hur kan jag göra så att det inte har hänt, helt enkelt. 

Peter fick alltså order att förstöra allt material som hade med förmedlingsföretaget att göra. Det handlade inte bara om tidlistor utan också mail och kontaktuppgifter skulle raderas.  

Att företaget ville förbli osynligt är inte så konstigt. Den som hjälper någon att begå skattebrott kan bli dömd för medhjälp. Och flera av de här konsulterna har åtalats. 

- Det är skattebrott, alternativt grovt skattebrott beroende på hur mycket pengar man har undandragit beskattning. Det kan också vara fråga om bokföringsbrott i den mån man gör det här brottet i en näringsverksamhet. Så formaljuridiskt är det frågan om om skattebrott. 

Jonas Arvidsson är åklagare på ekobrottsmyndigheten i Göteborg. Han har hittills åtalat två teknikkonsulter. Totalt har minst sju konsulter åtalats. Tre har dömts till fängelse: i tre år, i ett år, och i åtta månader. 

Fler står alltså på tur. 

- Jag vill inte uttala mig om de förundersökningar som pågår eller eventuellt pågår. Men ser man till skatteverkets arbete så tycks det vara ett stort antal mål som kan kan tänkas dyka upp. Vad jag tror mig ganska säkert kunna säga är att vad vi nu ser är toppen på ett isberg.
Hur då?
- Jag tror att det finns väldigt många konsulter som har använt sig av det här skatteupplägget för att undgå beskattning i Sverige. Jag tror att det är väldigt, väldigt vanligt. 

Sedan 2006 har skatteverket granskat ett stort antal teknikkonsulter och sedan upptaxerat dem - alltså krävt att de ska betala mer i skatt. Kaliber har gått igenom alla upptaxeringar fram till 12 maj i år. Det gäller sammanlagt 141 konsulter som har gömt undan totalt närmare 200 miljoner kronor. Flera konsulter har gömt undan mer än en miljon kronor per år. Och nya beslut kommer hela tiden. 300 konsulter väntar på att bli granskade. Och så gott som alla dom här konsulterna riskerar att bli åtalade. 

Ser man till vad staten har gått miste om så är det mellan en halv och  en miljard kronor i skatt och sociala avgifter. 

Men vilka är då de här konsulterna? Flera kommer – precis som Peter – från ett annat land. Men många är svenskar. Skatteverket i Göteborg har länge misstänkt att många konsulter som arbetar inom fordonsindustrin inte alltid gör rätt för sig. 

Ulf Philipsson är revisor på skatteverket i Göteborg. 

- Det är en väldigt högutbildad yrkesgrupp som jag bedömer det. Många är civilingenjörer som ofta är väldigt unga. De är väldigt trevliga.
Kan du berätta om något möte, hur det brukar vara?
- Jag har träffat ganska många under årens lopp. De kommer ibland ensamma men det är också vanligt att de kommer med ett ombud vid första besöket. Jag har till och med träffat någon som har haft sin mamma med sig, så unga konsulter finns också, som är födda på sent 70-tal.
Är det rimligt att tro att de inte har känt till att det här inte är lagliga upplägg?
- Konsulterna har naturligtvis känt till att det är olagligt. Det är säkert ingen tvekan om det.
Så vad är inställningen när ni konfronterar dem med de uppgifterna som ni har fått fram?
- De är duktiga på att hålla masken. Och de vet att vi måste ha en del bevis för att kunna fälla dem. I början när vi tittade på problemet så nekade allihopa rent ut sagt, sen har vi faktiskt fått en hel del erkännande från konsulter. 

Anser inte att de har gjort något fel

Men det är inte alla som erkänner. Många har överklagat Skatteverkets beslut. Och de konsulter vi ringer anser inte att de gjort något fel, eller så vill de inte prata med oss. 

Men hur går det då till? Hur får konsulten reda på att det går att gömma undan en del av lönen? Hur raggar förmedlingsföretagen upp sina konsulter? 

En konsult – som nyligen har åtalats – har i förhör berättat att han hört talas om uppläggen på en bar i Gent. En annan har läst om dem på förmedlingsföretagets hemsida. Några har fått reda på det av sina arbetskamrater. Det är alltså på arbetsplatsen – till exempel på Volvo – som de först kom i kontakt med de olagliga uppläggen. 

- Ja det är bland annat denna möjligheten som kanske konsulter diskuterar på sina arbetsplatser där de har sina vanliga arbeten. De är kanske anställda på något av de stora företagen i Sverige, och man träffas och diskuterar och kommer fram till att man kan tjäna pengar och få ett större netto än vad som är vanligt i det här landet, genom förhållandevis enkla åtgärder. 

Förmedlingsföretagen finns inte i Sverige. De har inga kontor här. Vad som finns här är en person som sköter kontakten mellan konsulten och förmedlingsföretaget. En av dem – vi kan kalla honom Jan – har nyligen dömts i tingsrätten till ett års fängelse för grovt skattebrott. Jan fick 50 euro för varje konsult som han raggade upp. Han är en av dom som inte vill prata med oss. När vi ringer upp lägger han på luren. 

Jan vill alltså inte prata med oss. Men i skatteverkets förhör med konsulterna förekommer flera namn på personer som ska arbeta på det här förmedlingsföretaget. En av dem arbetar idag på ett annat företag i Luxemburg. Han vill inte att vi nämner hans namn, så vi kallar honom Tomas. 

Tomas känner sig lurad, säger han. Det enda han gjorde var att sköta företagets löneutbetalningar. När han upptäckte att allt inte stod rätt till drog han sig ur. 

Både Jan och Tomas pekar ut en person som ansvarig för de olagliga uppläggen. En förmögen bedragare, som ska bo i Sydafrika. 

Företaget som anlitade Jan och Tomas är bara ett i mängden av utländska förmedlingsföretag. Och det kan vara svårt att få fatt i någon ansvarig. I vissa fall finns ett telefonnummer som går till en kontaktperson i Sverige. 

Hos ett av de här förmedlingsföretagen, som har sitt huvudkontor i Schweiz, går telefonnumret till en redovisningsbyrå i Ekerö. Lars Sjöwall är vd på Ekerö redovisningsbyrå. 

- I de fall vi har en uppdragsgivare så sköter vi det uppdrag vi är ombedda att sköta, sedan vad de gör vid sidan om har jag ingen aning om. 

Vilket ansvar har då de stora företagen? Det är ju hos dom som konsulterna arbetar. Det är från dom som pengarna kommer. 

Vad har de stora företagen känt till? Så här säger Ulf Philipsson på skatteverket och Jonas Arvidsson på Ekobrottsmyndigheten. 

- Det är också en fråga vi inte känner till. Det enda vi kan spekulera i är att skulle dessa konsulter inte tjäna så bra på de här uppdragen som de gör om man tittar på nettoeffekten, så skulle det bli mycket dyrare för storförretagen att anlita dem. Av den anledningen finns det ju ingen anlending för storföretagen att rota i denna frågan, utan de låter det väl pågå så länge det ser bra ut.

- Vad jag däremot är förvånad över är att de som anlitar de här konsulterna, fordonsindustrin framför allt, tycks vara så fullständigt likgiltiga till eventuella skatteflyktsupplägg som det förefaller vara om man ser till Skatteverkets granskning.
Ja, vad vet de stora företagen om de här uppläggen?
- Det får väl de stora företagen svara på men det är anmärkningsvärt att om problemet är så vitt utbrett som det är att man reagerar med nonchalans eller likgiltighet från storföretagens sida, att man inte försöker stävja den här verksamheten. 

"Företagen kommer att ta det här på allvar"

På Svenskt Näringsliv är Stefan Fölster chefsekonom. Så här säger han om de stora företagens ansvar.

- Rimligt är nog att man definitivt när Skatteverket gräver fram något att man genast upphör att anlita dessa konsulter. Det kan också vara rimligt att i förväg ställa vissa krav på information från konsulter och på förmedlingsföretag som man anlitar. Men man ska också ha klart för sig att när en anställd eller en konsult vill luras är det nästan omöjligt för ett företag att ta reda på någon annan information. Då är det något som Skatteverket och polisen måste göra.
Vad får det för konsekvenser om de stora företagen inte tar det här på allvar?
- Jag är övertygad om att företagen kommer att ta det här på allvar. Om något företag inte skulle avskeda en konsult där det är klarlagt att de begått olagligheter slår det tillbaka mot företaget självt, då blir det en debatt om det och man förlorar kunder till slut. Förutom att det nog kommer att upplevas stötande för de som arbetar inom företaget.

När vi pratat med skatteverket har de inte velat nämna vilka de stora företagen är. Men i skatteverkets beslut står det oftast var konsulten har arbetat. När vi har gått igenom besluten är det några företag som förekommer oftare än andra. Ett av dom är Volvo personvagnar. 

Volvo har anlitat ett 30-tal konsulter som enligt skatteverket har gömt undan 25 miljoner kronor. Åtminstone tre av dem har åtalats. 

Maria Bohlin, presschef Volvo personvagnar.

- Vi stöttar naturligtvis inte detta utan vill inte jobba vidare med den typen av konsulter.
Hur länge har ni känt till den här misstanken om de här uppläggen?
- Det känner inte jag till, det behöver jag ta reda på.
Men Skatteverkets granskning känner ni till?
- Ja.
Vad har ni gjort sedan de började granska konsulterna?
- Dels följer vi de juridiska tvisterna, dessutom har vi tittat igenom våra leverantörsavtal så att det inte ska vara några tveksamheter.
Är det det enda ni har gjort, har ni inte samlat in egen information eller begärt att få ut Skatteverkets beslut?
- Jag vill avbryta den här intervjun för du ställer frågor som jag inte har svar på. 

Maria Bohlin på Volvo personvagnar vill läsa på, så vi får återkomma om ett par dagar. 

Men det finns fler stora företag i Sverige där de här konsulterna arbetat. På dataföretaget IBM handlar det om elva konsulter som enligt skatteverket har fuskat bort 40 miljoner. Vi ringde Anders Hermansson, presschef på IBM i Sverige, för att få en intervju. Dagen efter får vi ett mail. Där står: 

”Ansvaret för våra underkonsulters skattefrågor bärs av deras arbetsgivare och individerna själva. IBM följer de skatteregler som gäller för IBMs verksamhet.” 

Något mer vill Anders Hermansson på IBM inte säga. Och han vill inte låta oss göra en bandad intervju, så några ytterligare frågor får vi inte svar på. 

På Tele2 har elva konsulter eftertaxerats sedan de gömt undan 22 miljoner kronor i skatteparadis. De har alla använt sig av ett och samma förmedlingsföretag. Presschefen på Tele2 i Sverige, Pernilla Oldmark, säger att Tele2 har valt att avsluta samarbetet med det förmedlingsföretaget. 

- Vi har ju avtal med förmedlingsföretag för konsluttjänster. De här avtalen reglerar strikt relationen mellan Tele2 och förmedlingsföretaget. Vi utgår ifrån att förmedlingsföretaget som vi anlitar sköter konsulternas skatter och avgifter på rätt sätt.
Men nu har de ju inte skött det, hur agerar ni då?
- Så fort det kom till vår kännedom har vi varit skatteverket behjälpliga med information kring de här konsulterna. Det är oerhört viktigt att man följer lagar och regler.
Men har ni tagit upp den här diskussionen med ert förmedlingsföretag sedan skatteverket varit hos er och fått information om de här konsulterna?
- Vi har inget som helst intresse av att arbeta med ett företag som inte sköter sig, i just det här fallet har vi inte heller längre en relation med det här förmedlingsföretaget på grund av olika anledningar som gör att vi inte ser dem som en långsiktig partner.
Vad är det för olika anledningar?
- Det här är en av de anledningarna, där vi har påtalat att de inte sköter det här på rätt sätt, och sedan förra året har vi inte längre några uppdrag hos dem. 

Efter ett par dagar är vi tillbaka på Volvo personvagnar i Göteborg, där presschefen Maria Bohlin valde att avbryta intervjun med oss. Sedan vi var där förra gången har Volvo nu ringt till skatteverket och bestämt ett möte för att få reda på mer.

Nu säger hon så här. 

- Det vi har gjort det senaste halvåret är att vi har gått igenom våra avtal med leverantörer för att säkerställa att det är solklart vilka krav vi ställer. Dessutom håller vi på att skärpa upp och spårbarheten av de här personerna i våra system. Dessutom har vi planerat in möten med Skatteverket för att se hur vi kan samarbeta och få bättre kunskap kring detta.
Om man jämför med klädindustrin, säg att att det kommer fram att Hennes & Mauritz arbetare i Indien inte har de villkor de ska ha, kanske långa arbetsdagar eller att de får hantera kemikalier som de inte ska hantera. Då är ju HM ansvarig för sina underleverantörer, är det inte på samma sätt för er?
- Ansvaret ligger i att vi ställer krav på våra leverantörer att man följer svensk lagstiftning.
Men uppenbarligen så har det inte varit så i det här fallet. Så vad gör ni för att ta reda på om de personer som jobbar nu eller har jobbat, att de verkligen har följt svensk lagstiftning?
- Det är det jag säger att det pågår ett ganska intensivt arbete just nu för att se hur vi ska kunna spåra de här personerna, eftersom de inte upphandlas och kontrakteras av oss utan kontrakteras av någon annan men  tillhandahåller sina tjänster hos oss.
 Så vilket ansvar tycker du att Volvo personvagnar har för de här personerna?
- Vårt ansvar ligger i att ställa kraven på att man följer svensk lagstiftning.
Och om man inte gör det?
- Då får man inte arbeta hos oss.
Så hur många arbetar kvar hos er av de som blivit eftertaxerade av skatteverket?
- Det känner jag inte till idag?
När kan ni ge någon garanti för att de konsulter som ni anlitar är lagliga?
- Vi kan nog aldrig garantera det på det sätt som du efterfrågar nu, men självklart tar vi väldigt allvarligt på det här. 

Vi återvänder en sista gång till Peter. Cappucinon är urdrucken och han Peter lutar sig tillbaka på trästolen.

Vad har det här fått för konsekvenser för dig?
- Det är en ganska svår situation. Jag har en skatteskuld som jag har börjat betala av. Den begränsar väldigt mycket helt enkelt. De här fem åren var jag en hightech-slav och det kanske inte var meningen från starten.

Reportrar:
Annika H Eriksson och Johan Frisk