Nytt kraftverk till Norsälven

I 102 år har de gamla vattenturbinerna i Frykfors i Norsälven levererat el. Men nu byts anläggningen ut mot modernare och effektivare turbiner av Fortum till en kostnad av 90 miljoner kronor.

Det 102 år gamla kraftverket i Frykforsen i Norsälven med fyra turbiner kommer att rivas och ersättas med en turbin. Men trots det är den 15 procent effektivare som ökar elproduktionen från 22 miljoner kilowattimmar till 25 till en kostnad av 90 miljoner kronor.

I Värmland finns det ett hundratal gamla mindre kraftverk som skulle kunna moderniseras, men i jämförelse med investeringen i Frykforsen skulle det inte bli lönsamt.