Kulturpengar till länsbiblioteket

Länsbiblioteket i Värmland har beviljats 175 000 kronor i utvecklingsbidrag av Statens kulturråd. Pengarna ska användas till Postprojektet. Totalt delar kulturrådet ut 4,1 miljoner kronor och pengarna ska användas för att utveckla den regionala biblioteksverksamheten.