Fårös historia ska visas i museum

Hembygdsföreningen på Fårö har fått drygt 183 000 kronor av Leader Gotland, till att göra en förstudie till ett hembygdsmuseum som ska visa Fårös historia.

Muséet ska ligga vid gamla västra skolan, i anslutning till det planerade Bergmancentret på Fårö.

Det ska innehålla Fårös historia i föremål som donerats till hembygdsföreningen, bland annat fotografier, brev, ljudupptagningar och bruksföremål av olika slag.

Förstudien ska vara klar om ett år och sen behövs mer pengar till att genomföra planerna. Om allt går som planerat kan det nya muséet om Fårös historia kunna öppna till sommaren 2011, hoppas Sabine Sten som är ordförande i hembygdsföreningen.

Ola Lindwall har också valts till ordförande för Leader Gotland, som ska utveckla verksamheter och stödja nya idéer på landsbygden.

Leader Gotland får pengar från EU och under det här året kommer omkring 20 miljoner att delas ut till ett tjugotal projekt på Gotland.