Umeåskolorna över riksgenomsnittet

Umeå kommuns gymnasieskolor har bättre studieresultat än riksgenomsnittet, och allt fler tredjeklassare kan läsa. Det är några av de positiva resultaten för 2008 i årsredovisningen för skolverksamheten i Umeå.

Studieresultaten för både grundskola och gymnasieskola är bättre än för jämförbara städer och i jämförelse med riksgenomsnittet.

– Det är ett målmedvetet arbete med eleven i fokus som ger resultat, kommenterar Hans Lindberg, ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialdemokrat.
– Konkurrensen med de fristående skolorna gör att vi tänker igenom noga vad och hur vi gör i skolarbetet. Och att varje gymnasieelev i årskurs ett fick en bärbar dator bidrar till att utveckla undervisningen

Andelen niondeklassare i Umeå kommuns skolor som går ut med minst 16 godkända ämnen har ökat till 86 procent – riksgenomsnittet är 82 procent. Andelen elever som är berhäriga till gymnasieskolans nationella program är 92 procent – riksgenomsntittet 89 procent och andelen elever som är behöriga till högskola har ökat med 2 procent till 91 procent – riksgenomsnittet är 89 procent.

Orosmoln
Men trots det finns det saker att förbättra i Umeå kommuns skolor, beskrivna i årsredovisningen. För även om fler tredjeklassare kan läsa och skriva än för några år sen, så når lågstadieskolorna ännu inte målen som satts upp av kommunfullmäktige. 87 procent av tredjeklassarna var goda läsare i i december 2008 och det är en förbättring med 5 procentenheter på två år men det räcker alltså inte. Niondeklassarna som har behörighet till gymnasieskolan måste bli fler liksom andelen elever som är behöriga till högskolestudier.

Samtidigt hopar sig orosmolnen. Och det är både det vikande elevantalet med minus 1200 elever de kommande fem åren och krympande skatteunderlag som bekymrar gymnasienämndens ordförande Hans Lindberg.
– Hur mycket pengar kommer vi att ha möjlighet att ha i skolan? frågar han sig.

Reporter Tommy Engman
tommy.engman@sr.se