Kirunaflytten inget världsarv

Kirunaflytten ska inte klassas som ett världsarv. Det har Riksdagen beslutat. Men riksdagsledamoten Gunnar Andrén (FP) som kom med förslaget ger inte upp.

Riksdagen gillade inte Gunnar Andréns motion där han krävde att regeringen ska ansöka om att föra upp flyttningen av Kiruna stad på FN-organet Unescos världsarvslista.

– Jag hade kanske inte väntat mig att man skulle bifalla detta omedelbart eftersom det är en ny tanke. Nu kommer jag att väcka en ny motion som är väldigt lik den gamla, säger han.

Idag finns 14 värlldsarv i Sverige, till exempel Drottningholms slott och Kyrbyn i Gammelstad.

I Riksdagens beslut står att Kirunaflytten förvisso är unik, men att det redan finns så många världsarv i Europa att man ska vara restriktiv med nya.

– Det accepterar jag inte. Det kan väl inte vara avgrörande var ett världsarv är beläget om det ska godkännas eller inte. Det är ju graden av unikhet som skall vara avgörande, säger Gunnar Andrén.

Riksdagen anser dessutom att en flytt inte kan ses som ett fysiskt världsarv.

– Det man gjorde vid flyttningen av Abu Simbel i egypten blev ett världsarv, varför kan då inte flyttningen av Kiruna bli det? Det är en inkonsekvent motivering, säger Gunnar Andrén.