Kritik mot civilflygplats

Nu har merparten av alla remissvar angående den civila flygplatsen på Ärna kommit in till Länsstyrelsen Uppsala län och så gott som alla som hittills yttrat sig är negativa till förslaget. Det visar en genomgång som Upplandsnytt har gjort.

Så här säger Marianne Kahn som är ordförande både för Naturskyddsföreningen Uppsala län och Naturskyddsföreningen Uppsala. 

– Även om nu miljökraven uppfylls, vilket jag inte tror att de kan, nu vet inte jag vilka krav länsstyrelsen kommer att ställa, men jag bedömer det inte som att det är möjligt, så finns det ingen anledning för en flygplats på Ärna.

Remissvaren gäller det gamla militära flygfältet Ärnas framtid. Uppsala Airport AB vill nämligen ta över driften från Försvarsmakten för att öppna för civilflyg, militärflyg och ambulansflyg.

Men först ska planerna godkännas av olika myndigheter, bland annat länsstyrelsen i Uppsala län, som nu har fått in merparten av alla remissvar.

Vissa av svaren är långa, andra ryms på några få rader. En del privatpersoner har skickat in flera stycken, medan de flesta har nöjt sig med att signera namnlistor. Men gemensamt för i stort sett alla är att de är negativa till en civil flygplats på Ärna.

Hans Jivander är vice ordförande för Svenska Turistföreningens Uppsalakrets. Han är kritisk till flygplatsen trots att den skulle kunna locka hit fler turister. 

– Vi har inte sett det som något argument för vårt ställningstagande utan vi tycker att det viktiga är att bevara värdefulla kulturmiljöer.

När Upplandsnytt kontaktar Uppsala Airports VD, Mattias Sjölund, har han inte hunnit ta del av remissvaren än, men säger så här om deras betydelse för flygplatsens framtid.

– Vad jag förstår då så är detta företrädelsevis remissvar från privatpersoner och frivilligorganisationer och vi avvaktar ju så klart också att få se samtliga remisser, men även de från statliga instanser och kommun.

Och vilka av de här remisserna väger tyngst?
– Kommun och.. ja, kommunens, i synnerhet miljö- och hälsoskyddsnämndens, väger absolut tyngst. 

Myndigheterna har till den 5 juni på sig att lämna sina remissvar, men det är först i höst som länsstyrelsen räknar med att kunna fatta sitt beslut.

Sarah Bruze
sarah.bruze@sr.se