Anställningsstopp oroar

Förslaget om anställningsstopp kan i värsta fall innebära en sämre vårdmiljö för patienterna, menar Agneta Wiberg, ordförande i Vårdförbundet Uppsala län.

Som Upplandsnytt tidigare har rapporterat har politiker och tjänstemän lagt ett förslag till Landstingsstyrelsen om att införa ett anställningsstopp inom hela landstinget. Anledningen är det dåliga ekonomiska läget.

Landstingsstyrelsen ska besluta förslaget ska genomföras nu på måndag.

– Är det så att våra medlemmar får gå kort så kommer det slå mot medlemmarna med mer arbete, men framförallt när medlemmarnas arbetsmiljö blir sämre så blir ju även vårdmiljön sämre för patienterna och därför är det viktigt att se över verksamheten så att inte vi får en sämre patientsäkerhet, säger Agneta Wiberg.

Per Liss är verksamhetschef för Bild- och funktionsmedicinskt centrum på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Han säger att ett anställningsstopp kan innebära att de blir tvungna till att se över bemanningen ytterligare och hitta nya sätt att jobba utan lika många anställda

– När vi tvingas att spara pengar på det här sättet och vi är tvungna att jobba på ett annat sätt. Så den personal som redan nu många gånger har en rätt tuff arbetsmiljö och jobbar mycket, blir tvungna att jobba mer. De kan tycka att arbetsmiljön ytterligare försämras om man inte få bli flera.

Men även om det blir ett anställningsstopp, kommer det fortfarande att finnas möjlighet att anställa ny personal om det skulle bli nödvändigt. Det menar Lotta Halling, som är personaldirektör på Landstinget Uppsala.

– Det här ska inte äventyra patientsäkerheten naturligtvis, patientsäkerheten går ju före allting annat och det finns ju också möjligheter till dispenser, och nu har vi lagt förslaget på sådan sätt att dispenser kan medges av förvaltningschef eller annan som den personen utser, säger Lotta Halling.

Sarah Bruze
Sarah.bruze@sr.se