KRISTINEHAMN

Bantad budget i Kristinehamn

Kristinehamns kommun kommer att få minska sin budget med 19 miljoner kronor år 2010. Det största sparkravet får vård och omsorgsnämnden tillsammans med socialnämnden. Den verksamheten kommer att få sex miljoner kronor mindre.

Enligt Sonja Höglund, ordförande i vård och omsorgsnämnden, kan det bli så att den fixarservice som finns för de äldre tas bort, samt en del av en musikterapefttjänst. För övrigt kommer verksamheten att ses över i sin helhet vad gäller arbetssätt och effektivitet.