Oförutsägbart klimat ger avancerad sång

Amerikanska forskare har sett att härmtrastar som lever i områden där klimatet varierar mycket, sjunger en mer avancerad sång än de som lever i ett stabilare klimat. Kopplingen mellan sång och klimat är ny och har till viss del förvånat forskarna.

De förklarar det med att när väderförhållanden är mer oförutsägbara så är det viktigare för honorna att de väljer den mest livskraftige hannen, och eftersom en avancerad sång är en tydlig signal att hannen är stark och kan ge livsduglig avkomma, så gynnas de härmtrastar som är duktiga på att sjunga.

I områden där födotillgången är god, för att vädret är stabilt, spelar inte hannens sångkvaliteter en lika avgörande roll och även mer alldagliga sångare kan hitta en partner.

Referens:
Botero, C. A. et al, Climatic Patterns Predict the Elaboration of Song Displays in Mockingbirds,
Current Biology, 21 May 2009