Umeå

Kostnader för sopsortering upprör

Umeå kommuns beslut att bostadsrättsföreningarna och villaägarna skall sopsortera sitt eget matavfall har retat upp känslor. En bostadsrättsförening på Mariehem tycker inte att man fått tillräckligt med tid för att budgetera de ökade kostnaderna med en utbyggnad av soprum.

Umeå kommuns beslut att alla ska sopsortera även sitt matavfall håller nu på att genomföras på bostadområdena Ersboda och Mariehem. Systemet innebär att villaägaren eller bostadsrättsföreningen måste välja ett av tre alternativ. Alternativ ett betyder att du ska skilja på matavfall i en brun tunna och vanligt avfall i den gamla gröna. Alternativ två innebär att du skaffar dig en egen hemkompost som skall vara skadedjurssäker och varmisolerad.

Om föreningen eller fastighetsägaren inte vill eller kan byta så går det att fortsätta som vanligt. Med så kallat blandat avfall, men då tillkommer en så kallad miljöavgift på 500 kronor per villa och år, för en normalstor lägenhet ligger avgiften på 243 kr per år. Kärlen kommer Umeå kommun att stå för men kostnaden om en förening skulle behöva bygga ut sitt soprum får man betala själva

I höst kommer projektet med sortering av matavfall att påbörjas på bostadsområdena Haga, Sandbacka, Sofiehem och Ålidhem.

Reporter Robert Lundgren
robert.lundgren@sr.se