Gävleborg

Medicinchef vill ha fler äldreplatser

Chefen för Division medicin inom landstinget, Christina Wassberg, vill trotsa alla besparingskrav och utöka antalet platser inom geriatriken i landstinget. Den geriatriska avdelningen har i dag plats för 16 patienter men Christina Wassberg vill ha 8 platser till.

Divisionschefen för medicin vill alltså utöka antalet platser inom geriatriken med 50 procent.

Det är en stor utökning och den flytt som var planerad för avdelningen till Infektionsklinikens hus får nu vänta. Detta för att landstinget har plockat in en konsult som ska se över organisationen så att det blir färre överbeläggningar.

Många äldre har fått flytta omkring på grund av brist på plats på avdelning 11. Frågan är nu vad pengarna ska tas ifrån för att få råd med en utbyggnad av geriatriken?

– Det blir ju omprioriteringar och vi behöver ju se över hur vi ska jobba med våra vårdplatser, säger Christina Wassberg.

Tidigare fanns länets geriatrik i Sandviken men avdelningen flyttades in till Gävle Sjukhus med löfte om att sedan flytta till Södertull.

Det senare förslaget skrotades och nu ser det ut som om Infektionsklinikens hus i Gävle också går samma väg.

– Vi vill också kunna betjäna länet på ett bättre sätt än vad vi gör i dag där det blir lite för mycket inriktning på Gävle, säger Christina Wassberg. 

Anders Ekholm
anders.ekholm@sr.se