Kortare resväg utreds

Blekinge och resten av Sydöstra Sverige bör knytas till en framtida höghastighetsjärnväg.

Det skriver kommunstyrelseordförandena i Kalmar, Karlskrona och Växjö i ett gemensamt brev till den pågående utredningen om att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige.

Snabbjärnvägen är tänkt att ge avsevärt kortare restider med tåg till Stockholm och Köpenhamn.

Utredningen som bland annat ska föreslå en översiktlig sträckning ska vara klar i september.