Vård och omsorg

Färre vårdanställda sjuka av stress

Andelen anställda inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland med stressrelaterade sjukdomar minskar från 29 till 23 procent.

Det visar resultatet från 2008 års enkätundersökning om stressrelaterad ohälsa som ISM, Institutet för stressmedicin, nu presenterar.

Drygt 2 000 personer har besvarat undersökningarna som genomförts vartannat år sedan 2004.