Tierp

Försäkringskassan JO-anmäls

Försäkringskassan lämnade ut personliga uppgifter om en kvinna från Tierps kommun, till kvinnans ex-man.

En kvinna från Tierps kommun har anmält Försäkringskassan till Justitieombudsmannen, JO. Detta efter att Försäkringskassan lämnat ut personliga uppgifter om kvinnans sjukersättning till hennes före detta man, något myndigheten inte har rätt att göra.

JO kräver nu ett yttrande om det inträffade från Försäkringskassan.