Skåne

Havre kan bli ny oljegröda

Nu får hästarna konkurrens om havren som kan bli en ny råvara för produktion av vegetabilisk olja. Olja som kan användas för plasttillverkning och som fordonsbränsle.

– Det finns nu möjligheter att få fram havre som ger mer olja än vanlig oljeraps, säger växtförädlare Åsa Grimberg på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Det finns i dag fyra viktiga oljeproducerande grödor varav raps är en. Havre kan bli den femte tror Åsa Grimberg som nyligen har doktorerat på havre.

Havre är ett energirikt djurfoder som redan i dag utan förädling innehåller fem sex procent fett