blekinge

Skatt ger dyr vindkraft

Delägare i vindkraftverk kan räkna med att få betala högre elpris eftersom Skatteverket anser att skatt ska betalas på mellanskillnaden på den billigare vindkraftselen och det vanliga elpriset.

”Det känns som att man inte bryr sig om miljön. Det är väl det de säger”, säger en vindkraftsdelägare.

Du som är delägare i ett vindkraftskooperativ kan räkna med att få betala ett högre elpris framöver än vad du gjort tidigare.

Priset ska fördubblas
Skatteverket har tolkat skattereglerna för ekonomiska föreningar och kommit fram till att föreningarna måste betala skatt på mellanskillnaden mellan medlemmarnas pris för en vara eller en tjänst och ett marknadspris.

På Kalmar Energi, som har ett vindkraftskooperativ, räknar man med att elpriset inom kooperativet minst kommer att fördubblas framöver.

Förutom prishöjningen befarar många vindkraftsförespråkare, att det här kommer att lägga en död hand över utbyggnaden av småskalig vindkraft i Sverige, när människors investeringsvilja minskas av skatteuttaget.

Besviken medlem
Ola Schwarz i Kalmar är en av alla drygt 20 000 svenskar som är delägare i ett vindkraftskooperativ och han är besviken.

- Då kan ju elen tillverkas på vilket sätt som helst, säger . Det var ju inte det som var syftet när vi köpte våra andelar.

Vid Skatteverket säger man att de inte kan ta hänsyn till andra motiv utan måste se strikt till skattelagstiftningen. 

- Vi har bara att tolka den skattelagstiftning som vi harsäger Stig Shultz vid Skatteverkets rättsavdelning, och det har vi gjort i det här fallet.

Ann-Sofie Ottosson
ann-sofie.ottosson@sr.se