Elanslutning av fartyg komplicerat

Sjöfartsverket, Sveriges Hamnar och Redarföreningen har nyligen kommit överens om att jobba för ökad elanslutning när fartygen ligger vid kaj.

Parterna hoppas nu att regeringen ska stimulera införandet genom att skattebefria landströmmen till fartygen.

Men från EU är man kritisk eftersom landström kräver stora investeringar som också är teknisk komplicerade. Dessutom måste den el sam används produceras vilket ger utsläpp någon annanstans.