Rehabpengar når inte smärtpatienter

Patienter med långvariga smärtor tvingas vänta i många månader på rehabilitering, trots att regeringen skjutit till hundratals miljoner till en såkallad rehabgaranti.
(Radio Stockholm)