Kristianstad

JO granskar socialförvaltningen

Justitieombudsmannen (JO) inleder en granskning av socialförvaltningen i Kristianstad. En kommuninvånare har anmält förvaltningen sedan en medarbetare i samtal med en journalist kallade en klient för ”elak, hotfull och helt galen”.

Kommuninvånaren känner sig utpekad och menar att medarbetaren på socialförvaltningen pratade om honom. Förvaltningen får nu chansen att utreda och yttra sig om händelsen.