Mc-förare måste gå på risk-kurs

Alla som tar körkort för motorcykel måste från och med i höst gå igenom en särskild riskutbildning. Bland annat får de blivande mc-förarna lära sig att undvika vanliga olyckssituationer och känna igen typiska felbeteenden i trafiken.

Utbildningen tar också upp sambandet mellan olyckor och förarens ålder och berör även nykterhet, trötthet och andra säkerhetsfrågor.

Bakgrunden till riskutbildningen är den dystra olycksstatistiken för mc-förare.

Förra året omkom 51 personer i mc-olyckor.