Landstinget

Landstinget dåliga på att anmäla fel i tid

Landstinget Kronoberg tillhör de sämsta i landet när det gäller att anmäla fel som skett i vården, i tid. Det visar en sammanställning som Socialstyrelsen gjort. Bara en fjärdedel av de Lex Maria-anmälningar som görs i länet, görs inom de två månader som man har på sig.

När någonting går snett inom vården ska vårdgivaren göra en anmälan till Socialstyrelsen, enligt lex Maria. Syftet är att händelsen ska utredas och att man på så sätt ska kunna förhindra att samma misstag görs om igen.

Men många landsting är dåliga på att anmäla inom den tidsgräns som finns. Inte något landsting i landet gör ens hälften av sina anmälningar inom de två månader som man egentligen har på sig. Och Landstinget Kronoberg är tillsammans med Uppsala, Värmland, Blekinge, Västernorrland och Jämtlands landsting de som är sämst på att rapportera i tid. Bara en fjärdedel av de anmälningar som kommer in till Socialstyrelsen, kommer in inom två månader. 

Och enligt Styrbjörn Östberg som är chefläkare på landstinget Kronoberg finns det två anledningar till att det tar så lång tid.

– Ett skäl är att det ofta tar tid innan man inser att något hänt som inte var bra. Men det är också ett resursproblem att hinna utreda på den korta tiden. Det är svårt att få till de intervjuer och skriva de händelseanalyser som ska finnas med i anmälan, säger Östberg.

För att komma tillrätta med problemet har landstinget Kronoberg nu ändrat i sin organisation och avsatt personer som ska kunna börja jobba med anmälningarna direkt.

– Så vi räknar med att vi nu ska kunna klara det på två månader, åtminstone i de fall där vi vet att det är något som har hänt, säger Styrbjörn Östberg.

Therese Gabrielsson
therese.gabrielsson@sr.se