Tar strid för Guldheden

På söndag tar Guldhedsborna strid för sin stadsdel då det ordnas en manifestation för att visa sitt missnöje mot att planerna fortsätter på att det ska byggas fler hus i stadsdelen.

Det handlar om att flerbostadshus planeras att byggas på olika ställen i norra och södra Guldheden. Bland annat ska det snart fattas beslut om detaljplan för flerbostadshus med 80-100 lägenheter på Raketgatan och Egna Hemsvägen. Nya bostäder vid Dr Forselius backe är i utställningsskedet, likaså vid Åkerviolen.

Och anledningen till att föreningen Bevara Guldheden vill stoppa byggena är att de tycker att man förstör de grönområden som finns omkring.

– Det har blivit lite förtätningshysteri i stället för en filosofi. Man gör det utan att se att det finns negativa konsekvenser också, säger Christina Papadopoulos.

Maria Carlsson menar att ett lämpligare ställe att börja bygga är vid centrala Älvstaden.

– Börja bygg där och sen får vi se. Det kanske räcker, och då behöver man inte ta grönområdena. Vi har också parkeringsplatser som man istället kan lägga under jord. Det finns mycket man kan göra för att spara våra grönområden, säger hon.