Färre östeuropéer söker brittiskt jobb

Det hårda ekonomiska klimatet i Storbritannien medför att allt färre östeuropéer söker sig dit för att få arbete. Framförallt är det polacker som inte längre kommer till Storbritannien, eller som lämnar landet.

– För fem år sedan var det inte svårt att få ett arbete, men det är det nu, säger polskan Sarah Wivsnevska.

Sarah Wivsnevska står utanför polska ambassaden i London och väljer att studera just nu, när tiderna är svåra. Lucas Stopra däremot har ett arbete på ett företag i Skottland och han hör mycket om krisen, säger han.

– Jag möter många ägare till företag och de säger att det verkligen är dåliga tider. Jag tror knappt det kan bli sämre, säger Lucas Stopra.

Under årets tre första månader var det 23 000 personer från Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien bland annat som sökte arbetstillstånd i Storbritannien. Det är mindre än hälften jämfört med samma period 2008, enligt den senaste statistiken.

De här länderna tillhör dem som gick med i EU 2004. Då trodde den brittiska regeringen att cirka 13 000 östeuropéer per år skulle komma till Storbritannien. Istället kom hundratusentals.

Men nu bekräftas det ytterligare att strömmen har vänt och även om alla uppgifter inte är sammanställda för 2008, så pekar det mesta på att dubbelt så många lämnade Storbritannien då som året dessförinnan.

Recessionen har gjort det svårare att hitta arbete, även för till exempel rörmokare och byggnadsarbetare.

Samma tendens finns i grannlandet Irland som nu har en arbetslöshet på drygt elva procent. Den polska ambassaden i Dublin uppskattar att cirka 3 000 polacker lämnar landet varje månad.

Regeringen inför den 1 juni också hårdare regler för arbetstillstånd i Irland.

Maria Eksedler, London
maria.eksedler@sr.se