Kyrkoherdar kan bli utan fast jobb

Nya kyrkoherdar inom svenska kyrkan i Norrköping kan få klara sig utan tillsvidareanställning. Enligt ett förslag från Norrköpings kyrkliga samfällighet ska kyrkoherdar i framtiden vara anställda på sex år, med möjlighet till förlängning. Det skriver Kyrkans tidning.

Förslaget möter kritik från domkapitlet i Linköping, som menar att kyrkoordningens system där omplaceringar måste hanteras av domkapitlet, skulle sättas ur spel.