Ankhuset Stockholm

Plötsligt börjar det te sig allt mer troligt att det vi - säg om ett år - kommer att minnas av den pågående politiska skandalen här i Storbritannien, är ett flytande hus för ankorna i trädgården.

Detta var vad Tory-politikern Sir Peter Viggers krävde och fick nästan 20.000 kronor i ersättning för. Bilder på ankhuset har visats i TV och publicerats i nästan varenda brittisk tidning. Bra reklam för ankhusen kanske, desto mindre bra för allmänhetens förtroende för politikerna kanske.

En intressant detalj är att just denna modell av ankhus heter Stockholm. Den är nämligen byggd efter en modell av någon byggnad i Stockholm. På företagets hemsida hittar jag fler ankhus och andra saker man kanske behöver för sin trädgård. Där finns också en modell av något hus på Skansen.

Tanken med det nu så kritiserade systemet var att politikerna som har valts in i parlamentet skulle få ersättning för t ex en del av kostnaderna i samband med dubbelt boende.

Men frågan är om ankhus och t ex rensning av vallgravar och beskärning av fruktträd verkligen är nödvändigt för att en politiker ska sköta sitt uppdrag i parlamentet?