FLEN

Begravdes i grusmassor och dog

En 15-årig pojke omkom på fredagen vid en olycka i ett grustag utanför Flen. Pojken lekte i grustaget tillsammans med två kamrater när gruset kom i rörelse. Alla tre begravdes i rasmassorna men de två andra pojkarna lyckades ta sig upp och klarade sig undan fysiska skador.

Grustaget ligger vid Broby, efter väg 216. Enligt Göran Risberg, vakthavande befäl vid polisen i Sörmland, är själva infartsvägarna till området avspärrade med bommar, men det går ändå att ta sig in på området.