Norrköping

Socialen vill ha ungdomarna närmare

I Norrköping pekar socialnämndens senaste prognos på 10 miljoner kronor i underskott i år. En av orsakerna är kostnaderna för att placera ungdomar på institution. Nu pågår planering för att kunna låta ungdomarna bo närmare Norrköping, så att socialkontorets egen personal ska kunna arbeta med den behandling som de unga och familjerna behöver.

Socialkontoret hoppas också att kommunens anställningsstopp ska innebära minskade kostnader. Antalet anställda ska minska med 15 personer den närmaste tiden.