Nationalparker

Färnebofjärdens nationalpark bjuder in

I morgon söndag är det nationalparkens dag. För hundra år sedan den 24 maj 1909, inrättades Sveriges första nationalparker, nio till antalet. Det kommer att uppmärksammas i Färnebofjärdens nationalpark i Gysinge i morgon, trots att den parken ännu bara har 11 år på nacken

Det som är speciellt med Färnebofjärdens nationalpark är att den ligger vid den biologiska Norrlandsgränsen

Det innebär att här samsas både norrlandstypiska myrmarker och barrskogar med mer sydsvenska lövskogar med ek och lind.

Här finns också Naturum - ett hus i Naturvårdsverkets regi där man kan kolla på utställningar, se på film å lära sig om de djur och växter som finns i parken

Jennie Dalethsson och Mattias Halvarsson som jobbar på Naturum i Gysinge visar runt:
 - Vi kommer att ha tre båtturer och bland annat föredrag om varg, säger Mattias

Nationalpark är det finaste ett naturområde kan bli och i Sverige finns det 28 stycken. Syftet är att bevara naturen och parkerna ägs av staten.
För att ett område ska bli nationalpark ska det innehålla en naturtyp som antingen är unik eller representativ. Exempel på nationalparker i Sve är Gotska sandön, Sarek och Björnlandet.

USA var först med att inrätta en nationalpark och det var Yellowstone 1872

Färnebofjärden är sveriges 26e nationalpark och här finns alla möjliga djur och växter, och bävrar verkar trivas här. Ljudet förändras eftersom man går runt i naturum, fågelkvitter, trädsus och vattenporl.

Åsa Wistedt
asa.wikstedt@sr.se