Mark

Nytt centralkök i Mark

Marks kommun planerar för att bygga ett eget stort centralkök. Effektiviteten ska öka, och man ska använda fler ekologiska råvaror.

Nu planerar kommunens teknik- och servicekontor för att bygga ett eget stort centralkök där kyld mat ska kunna lagas - en stor investering på 23 miljoner kronor som kommer att innebära stora ekonomiska vinster.

Vid senaste mötet i nämnden den 14:e maj så beslutade man att begära pengar till investeringen som kommer innebära att många kommunala kök i kommunen försvinner.

Centralköket kommer att ligga i gymnasiet och laga 2 100 portioner mat om dagen, där en del blir kyld.
När köket står klart ska det ersätta mathantering i andra mindre kök, och ambitionen är att ta bort 20 av kommunens 50 kök inom fem års tid.

Men enligt planeringen innebär nyordningen inte bara ekonomiska vinster utan även ekologiska.
I och med omorganisationen friställs även personal, och den besparingen vill man ska gå till att använda mer ekologiska råvaror.

Mattias Johansson
mattias.johansson@sr.se