Fack krävs på pensionspengar i Italien

Den italienska finanspolisen har granskat den svenskägda semesteranläggningen Riva del Sole och kommit fram till att för lite pensionspengar har betalats in för ett tjugotal anställda, skriver Expressen.

Bolaget krävs på drygt 500 000 kronor. Kravbrevet är ställt till LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin som är styrelseordförande i bolaget och bolagets direktör Felice Bassi. Bassi säger till tidningen bolaget tillbakavisar beräkningarna och har bestridit kravet.

Riva del Sole-anläggningen ägs av LO, TCO och KF.