östersjön

Mindre skit från fartyg

Kryssningsfartyg ska sluta tömma smutsigt avloppsvatten rakt ut i Östersjön. Förutsatt att det är gratis för dom att i stället tömma avloppen i hamnarna.

Det har ECC, intresseorganisationen för dom stora europeiska kryssningsrederierna, nu bestämt.

Varje år släpper kryssningsfartyg nämligen ut stora mängder kväve, fosfor och bakterier som bidrar till Östersjöns övergödning.

Men få hamnar runt Östersjön kan idag ta emot avlopp, så för att det ska bli möjligt att tömma avloppen i hamn krävs nu att fler tömningsanläggningar byggs.