Rättvik

Ljusare för Folkmusikens Hus

Framtiden ljusnar allt mer för Folkmusikens Hus i Rättvik. Av ekonomiska skäl har det varit nedläggningshotat, men det ser nu ut att reda upp sig. Men att ha så stor diskussion för 400 000 kronor, känns för dåligt, tycker ordföranden för Folkmusikhuset.

Av länets 15 kommuner har fem nu inte sagt ja till att stödja Folkmusikens Hus.

– De diskussioner som vi har haft med kommunerna och landstinget på senare tid har varit bättre än de vi haft tidigare, förklarar Lars-Erik Kalles, som är ordförande för Folkmusikens Hus.

– Många kommuner ställer upp på förslaget att dela på de 400 000 kronorna som fattas för oss.

Men Lars-Erik Kalles har en del funderingar kring den senaste tidens händelser.

– Jag tycker att det är lite dåligt att det måste bli så stor diskussion för dessa 400 000 kronor. Det borde ha gått smidigare.

Han är glad för det stöd, som Folkmusikens Hus har fått från många håll.

– Men det är klent att man från statligt håll inte har hjälpt oss bättre. Det här är en angelägenhet av både nationell och internationell art.

Stefan Ubbesen
stefan.ubbesen@sr.se